Jedlik Ányos index

Született :
1800 január 11-én
Szimõ

Elhunyt :
1895 december 13-án
Gyõr
Fontosabb évfordulói:
1817 felvette az Ányos névet
1825 pappá szentelik
1868 királyi tanácsosi címet kapott
1879 a vaskorona-rend lovagja lett.
   
Kémiai és fizikai szakszerkesztõ abban a bizottságban, mely a német-magyar mûszaki szótárat állította össze.

Az optikai és hullámtani kísérletek idõszaka az 1850-es évek és az 1860-as évek elsõ fele. Optikai rácsokat 1863-ig készített. Nagyfeszültségû készülékei zömmel az 1860-70-es évekbõl származnak. Legismertebb külföldi eredménye a villámfeszítõ bemutatása volt az 1873-as bécsi világkiállításon.

Szikrainduktorokkal szintén ebben az idõben foglalkozott. Ekkor dolgozta ki különleges induktor tekercselési eljárását is. Gyõri nyugdíjas éveiben is fõként a nagyfeszültségû eszközök szerkesztése felé fordult figyelme.
HULLÁMTAN, OPTIKA

 

Ma, a fényvezetõs távközlés korában értjük csak igazán meg annak a jelentõségét, hogy Jedlik a geometriai optikán túllépve a fény hullámtermészetével is komolyan foglalkozott, gyakorlati eredményeket ért el. Az osztógép, az optikai rács készítésére szolgáló automata eszköz megalkotása kapcsán elsõsorban nem a mechanikai csúcsteljesítmény elõtt kell tisztelegnünk, bár ez is csodálatra méltó: Egy milliméternyi távolságon csaknem háromezer rácsvonal egyenletes felvitele a mai technikával sem kis teljesítmény. Azonban ezzel az eszközzel lehetett vizsgálni azokat a fénytani jelenségeket, amelyek a mai üvegszálas távközlés, a holografikus ábrázolások, háromdimenziós képek, a "virtuális valóság" eszközrendszerének létrehozásához vezettek.

1814-ben Fraunhoffer felfedezte, hogy a hevített anyagok sajátos színtartományokban bocsátanak ki fényt. Az így létrejött vonalak pontos elemzéséhez azonban folytonos színképre is szükség volt. Ezt Newton óta a fehér fény prizma segítségével való bontásával oldották meg.

 

Színkép elõállítása prizma segítségével

Élénkebb és szélesebb színképet kaptak azonban az optikai rácsok (sûrûn elhelyezkedõ nyílások rendszere) segítségével. Jedlik 1832-ben vásárolt egy bécsi mûszerésztõl egy egyszerû osztógépet, és néhány rácsot vonalazott is vele. Nem volt azonban megelégedve a primitív szerkezettel (kézi beállítás és mozgatás, kicsi csúszófelületek), ezért új gép szerkesztéséhez fogott. A munkára három évtizedet áldozott, miközben a neki dolgozó mûszerésszel megteremtették a finommechanikai mûszergyártást hazánkban is. Az 1840-es évek elején külföldön megjelentek a milliméterenként 300-400 vonást tartalmazó rácsok. A vonalak távolsága azonban nem volt elég egyforma, így nem kaptak tökéletes színképet. Jedlik ezért nem a vonalak számának növelését tûzte ki célként, hanem a karcolások közeinek egyenletességét. Az évtized közepére már pontosan dolgozó gépe volt. Sok módosítás után 1860-ra elkészült az osztógép (pontosabban vonalazó-gépnek kellene nevezni), ami ekkor már a dinamóval hajtva önmûködõen dolgozott. Jedlik többféle rácstípust is készített: vonalas-, kereszt-, körkörös rácsokat. A rácsok elõállítása komoly kémiai ismereteket és sok kísérletezést kívánt (az üveget bevonattal látták el, ezt karcolták, és a karcolt felületet maratták), míg végül is Jedlik rátalált a legmegfelelõbb anyagokra.

Rácsai hamar ismertté és keresetté váltak, mert élénkebb elhajlási képet adtak, mint az egyébként kaphatók. Fõ terjesztõje egy párizsi optikus, Duboscq volt (akitõl hajdan Jedlik egy óramûves szabályozású ívlámpát vett). A nála vásárolt rácsok Amerikába is eljutottak. "Duboscq a Fõtisztelendõ úr vonalazott üvegeibõl mentõl többet szeretne kapni, és azt állítja, hogy jó áron tudná eladni." - érkezett Párizsból a levél. A Jedlik-rácsok pontosságukkal és nagy fényerejükkel vívták ki a szakértõk elismerését. A legjobban keresett rácsok 162 rést tartalmaztak milliméterenként. A rések hossza 75 mm, a rács szélessége pedig maximum 70 mm volt, vagyis a rések száma elérhette a 12 ezret. Ezzel a ráccsal a színképnek egymástól 0,000 000 0001 m-rel eltérõ hullámhosszú vonalait már meg lehetett különböztetni egymástól! Jedlik osztógépe rendkívül finom mechanikai szerkezet volt, amely még abban is különbözött a többiektõl, hogy nem a gyémántcsúcsot mozgatta az üveglemezen, hanem az üveglemezt mozgatta a gyémántcsúcs alatt. Egy-egy vonal meghúzása kb. 10 másodpercig tartott, azután a tû felemelkedett, s a gép a következõ vonal végének megfelelõ pontot tolta a tû alá. Egyetlen rács elkészítése - 12 ezer vonal meghúzása - több napig tartott. Nem csoda, hogy Jedlik villamdelejes motorját állította be a gép meghajtására. A sokszorozás elve Jedliké, gyakorlata a motoré volt.
Hogy Jedlik egy nagyobb tételt legyárthasson, 1863-ban meg akarta tisztíttatni gépét. Egy vándormechanikus szét is szedte, majd a szertárban talált értékes fémanyagok (platina, arany) egy részével eltûnt. Ez annyira elvette az idos professzor kedvét, hogy a darabokban lévõ szerkezetet ládába tette. Csak rendtársa, Palatin Gergely rakta össze a gépet jóval késõbb. Hosszú fejlesztés után már 2093 vonalat tudott egyetlen milliméterre karcolni. Ez már azon a határon van, amit az üveg még átszakadás nélkül kibír.

Jedlik rácsaival még egy érdekes kísérletet végzett: létrehozta a hõsugarak interferenciáját.

Hogy a rácsokon létrejövõ elhajlást magyarázni tudja, mechanikus rezgéskeltõ készülékeket szerkesztett, amelyekkel meg lehetett mutatni a hullámok találkozásakor létrejövõ állóhullám-képeket. Készülékeit eleinte súly "hajtotta", majd elektromos rezgéskeltõket készített.

Mechanikus rezgéskeltõ

 

A hullámgépeket rajzoló szerkezettel egészítette ki. A részletes elemzés érdekében olyan gépet is szerkesztett, amivel a mozgást tetszés szerint le lehetett lassítani, figyelemmel lehetett kísérni. Fogaskerekekkel és excenterekkel megoldotta két merõleges rezgés összegezését (1872, Lissajous-görbe). Bonyolultabb rezgésképek felvételére alkalmas gépet 1876-ban készített, amelyik két rezgés és egy haladó mozgás eredõjét adta. A regisztrátumok tûvel karcolt kormozott üveglapok, vagy tintarajzolatok voltak. Jedlik gyakorlati érzékét mutatja, hogy felajánlotta a pénzverdének, tegyék rá a papírpénzekre ezeket a mintázatokat a hamisíthatóság kivédésére. Akkor elvetették ötletét.
1. Szódavíz
2. Forgony
3. Dinamó
4. Galvánelemek és villanyvilágítás
5. Optikai rácsok
6. Csöves villámfeszítõ
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Eötvös Lóránd

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Jedlik Ányos indexlap tetejére
Jedlik Ányos index