Jedlik Ányos index

Született :
1800 január 11-én
Szimõ

Elhunyt :
1895 december 13-án
Gyõr
Fontosabb évfordulói:
1817 felvette az Ányos névet
1825 pappá szentelik
1868 királyi tanácsosi címet kapott
1879 a vaskorona-rend lovagja lett.
   
Kémiai és fizikai szakszerkesztõ abban a bizottságban, mely a német-magyar mûszaki szótárat állította össze.

Az optikai és hullámtani kísérletek idõszaka az 1850-es évek és az 1860-as évek elsõ fele. Optikai rácsokat 1863-ig készített. Nagyfeszültségû készülékei zömmel az 1860-70-es évekbõl származnak. Legismertebb külföldi eredménye a villámfeszítõ bemutatása volt az 1873-as bécsi világkiállításon.

Szikrainduktorokkal szintén ebben az idõben foglalkozott. Ekkor dolgozta ki különleges induktor tekercselési eljárását is. Gyõri nyugdíjas éveiben is fõként a nagyfeszültségû eszközök szerkesztése felé fordult figyelme.
Galvánelemek és villanyvilágítás

 

A negyvenes évektõl kezdve - az ívlámpás világítás nagy áramigénye miatt - kezdett Jedlik az elemek tökéletesítésével foglalkozni.
A kor legjobb telepeit, a Bunsen-elemeket vizsgálva jött rá arra, hogy a belsõ ellenállás csökkentésével érheti el célját. Az addig használatos egysavas merítõelemek helyett kétfolyadékos elemeket készített, amiben a kétféle savat elõbb agyagdiafragma, majd késõbb impregnált papír választotta ketté. Ilyen elemeket küldött ki az 1855-ös Párizsi Világkiállításra, de ezek a hanyag szállítás miatt tönkrementek. Néhány épen maradt cellát tudott csak a bizottság megvizsgálni, és hatását erõsebbnek találták a megfelelõ Bunsen-telepeknél. Ezt az eredményt bronzéremmel jutalmazták. Az elemeket szabadalmaztatták, sõt Pesten üzemet is hoztak létre a gyártáshoz. Telepei ismertek és keresettek voltak. Párizsba, sõt Konstantinápolyba is szállítottak belõlük.

Az elemeket és az ívlámpás világítást 1856-ban Pannonhalmán is bemutatta. Errõl az eseményrõl Kruesz Krizosztom fõapát naplójában így olvashatunk: "Este az õsmonostor négyszög udvarában 22 elembõl álló Jedlik-féle villanytelepet szerepeltettünk. A fény olyan erõs volt, hogy dacára a holdtöltének, a templom tornya égni látszott, és a szentmártoniak már a hegy felé tartottak, hogy a tüzet eloltsák."

 

Ívlámpás világítás

Még Jedlik életében megjelentek az izzószálas lámpák. Ezek elõször szénszálas- majd wolframszálas-kivitelûek voltak. Napjainkban már a kripton illetve halogéntöltésû izzók és az energiatakarékos kompakt fénycsövek a legelterjedtebbek.
1. Szódavíz
2. Forgony
3. Dinamó
4. Galvánelemek és villanyvilágítás
5. Optikai rácsok
6. Csöves villámfeszítõ
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Eötvös Lóránd

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Jedlik Ányos indexlap tetejére
Jedlik Ányos index