Született:
1908 január 15-én
Budapest

Elhunyt:
2003 szeptember 10-én
Stanford

Fontosabb évfordulói:
 
1919 Magyarország elhagyása
 
1933 Angliába érkezése
 
1934 Házasságot köt Harkányi Auguszta Máriá-val
 
1935 szeptembere, Amerikába érkezése
 
   

"Elnök Úr nem engedni!"

Amikor Reagan Gorbacsovval találkozott és Gorbacsov föltétlenül ragaszkodott ahhoz, hogy Amerika a lézersugaras rakétaelhárítás kisérleteit abbabagyja, az úgynevezett csillagháborús elképzeléseit elvesse, Teller volt az, aki az elnököt biztatta:

"nem engedni, nem engedni, az oroszoknak nincs ilyen elektronikájuk és célzórendszerük."

Ez volt az oka annak, hogy Gorbacsov beadta a derekát.
S a végén mi lett belõle?
A szovjet rendszer összeomlása.

B.E.T. - Brunauer - Emmett - Teller egyenlet

 

Brunauer, Emmett és Teller (BET) számos modellt fejlesztettek ki a gázok szilárd felületen történõ adszorpciójára (felületi elnyelésére), melyek alapszabványai lettek a felületi méréseknek. A modellek többrétegû homogén felületekre voltak érvényesek.

A feltevések alátámasztották a következõ BET izotermiákat:

- A gázok sima, egyenletes szilárd felületen történõ adszorpciója során a gáz és a szilárd felület közötti van der Waals erõk hatására egyenletes hõmérséklet keletkezik.

- Az adszorpcióban részt vevõ molekulák között más kölcsönhatás nem jön létre.

- Miután a szilárd felületet részben beborították az adszorpcióban részt vevõ gázmolekulák, a fennmaradó gáz egyaránt képes elnyelõdni a maradék szabad felületen, vagy a már adszorbált felsõ réteg felületén. A második, vagy az azt követõ rétegek adszopciója során keletkezõ hõ megegyezik az adott gáz cseppfolyósításakor keletkezõ hõvel.

A B.E.T. egyenlet az alábbiakban látható, ahol:
- Ca: a rétegeket ellepõ gáz sûrûsége (koncentrációja)
- Kb: adszorpciós tényezõ
- qm: maximális terhelés

 

A B.E.T. egyenlet

A kísérletekbõl a következõket lehet levonni:

- Az adszorpcióban részt vevõ molekulák akadályoztatva lesznek.
- Az adszorpció energiája minden rétegben megegyezik az elsõ réteg energiájával.
- Újabb rétegek keletkezhetnek, mielõtt egy másik elkészülne.

Fontos megjegyezni, hogy számos ritka adszorpciós izotermia is jól illeszkedik a BET egyenlethez.

 

A B.E.T. egyenlettel kiszámított adszorpciós görbe

1. Hidrogénbomba
2. Teller-effektus
3. BET egyenlet
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Wigner Jenõ
Szilárd Leó
Neumann János

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Teller Ede indexlap tetejére
Teller Ede index