Született:
1908 január 15-én
Budapest

Elhunyt:
2003 szeptember 10-én
Stanford

Fontosabb évfordulói:
 
1919 Magyarország elhagyása
 
1933 Angliába érkezése
 
1934 Házasságot köt Harkányi Auguszta Máriá-val
 
1935 szeptembere, Amerikába érkezése
 
   

"Elnök Úr nem engedni!"

Amikor Reagan Gorbacsovval találkozott és Gorbacsov föltétlenül ragaszkodott ahhoz, hogy Amerika a lézersugaras rakétaelhárítás kisérleteit abbabagyja, az úgynevezett csillagháborús elképzeléseit elvesse, Teller volt az, aki az elnököt biztatta:

"nem engedni, nem engedni, az oroszoknak nincs ilyen elektronikájuk és célzórendszerük."

Ez volt az oka annak, hogy Gorbacsov beadta a derekát.
S a végén mi lett belõle?
A szovjet rendszer összeomlása.

Hidrogénbomba

 

Teller 1942-ben csatlakozik a Manhattan Project-en dolgozó tudóstársaihoz, miután Oppenheimer leállíttatja az atomok egyesítésére irányuló kutatásait, és bevonja az atommag hasadásával ténykedõ társai közé. Céljuk az volt, hogy a Hitleri németország elõtt fejlesszék ki az atombombát.
1945-ben a Hirosimára ledobott atombomba megrendítette a Los Alamos-i tudósok többségét, akik félbeszakították a hidrogénbomba kifejlesztésére irányuló kutatásaikat.

1949-ben a Szovjetunió végrehajtotta elsõ kísérleti atomrobbantását.
Truman elnök ezek után elrendeli a termonukleáris kutatások folytatását és a hidrogénbomba kifejlesztését.

Los Alamosban immáron Teller Ede vezetésével indul meg újra a kutatómunka.
Kezdetben a feltételek azonban összehasonlíthatatlanul rosszabbak voltak a korábbiaknál, ugyanis a második világháború idején együttmûködõ nagyszerû fizikusokból álló csapat szétszéledt és új emberekbõl kellett összeverbuválni a kutatócsoportot.

Gamow és Teller munkásságának eredményeként elméletileg már tudott dolog volt, hogy ha két könnyû atommag egyesül egy nagyobb atommaggá, igen nagy mennyiségû energia szabadul fel.
Az ún. magfúzió természetesen nem emberi találmány: hosszú milliárd évek óta a világegyetem legfõbb energiaforrása. A csillagok, így a Nap központjában adottak azok a feltételek (nagy nyomás, magas hõmérséklet), amelyek között az ilyen típusú magreakciók végbemennek és energiát termelnek.
A magas hõmérsékletre és a nagy nyomásra pedig azért van szükség, mert az ütközõ atommagok csak így tudják legyõzni a közöttük fellépõ elektromos taszítóerõt. A Földön egyetlen ilyen hely van, ahol ilyen viszonyok elõfordulnak, éspedig az atomrobbanás közvetlen közelében. Stanislaw Ulam azt javasolta, hogy az atombomba mechanikus lökéshullámát használják fel a fúziós töltet sûrítésére és a robbanás létrehozására. Teller inkább az atombomba robbanásából származó sugárzást ajánlotta a sûrítéshez és a fúziós folyamat beindításához.
E két elgondolásból ötvözõdött megoldás, a kétfokozatú berobbantás Teller-Ulam konfigurációként ismeretes, s ennek alapján valósult meg a hidrogénbomba.

A hidrogénbombát (vagy ahogyan nevezik, a H-bombát) úgy készítik, hogy az atombombát alacsony rendszámú anyag rétegével veszik körül, és amikor az atombomba felrobban, teljesülnek azok a feltételek, amelyek a könnyû atommagok egyesüléséhez, és ezáltal a még nagyobb nukleáris fúziós energia felszabadításához szükségesek.

 

A Hidrogénbomba

Ez a reakció, melynek megvalósítását elsõsorban hadászati szempontok ösztönözték, óriási távlatokat nyit az emberiség energiaellátása szempontjából. Napjainkban igen intenzív kutatások folynak a világ legfejlettebb országaiban a termonukleáris fúzió szelídített változatának hõerõmûvekben történõ fenntartására. Általa az energiatermelés igen jelentõs, fûtõanyagból szinte kifogyhatatlan a Föld, ugyanakkor a magfúzió során nem keletkezik káros sugárzás, így radioaktív hulladék sem. A tudósok 2010-re jósolják az elsõ ilyen reaktorok beindulását.

 

hidrogénatomok egyesítése

A Los Alamosban létrehozott elsõ robbanótöltettel a Greenhouse fedõnevû akcióban 1951 májusában hajtották végre az elsõ kísérleti atomrobbantást a Csendes-óceán Enwitok szigetén. A kísérlet sikerült. Az emberek ellopták a tüzet az égbõl. Ettõl a dátumtól a tengerészeti térképeken egy szigetet már sohasem rajzolnak be többé, mert eltûnt, viszont ettõl a dátumtól számíthatjuk az emberiség atomkorszakba lépését. Olyan hatalom került az ember kezébe, amellyel elpusztíthatja, de fel is emelheti önmagát.
Teller Edét az egész világ a hidrogénbomba atyjának tekinti.
1. Hidrogénbomba
2. Teller-effektus
3. BET egyenlet
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Wigner Jenõ
Szilárd Leó
Neumann János

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Teller Ede indexlap tetejére
Teller Ede index