Született :
1898 február 11-én
Budapest

Elhunyt :
1964 május 30-án
Kalifornia

Fontosabb évfordulói:
 
1919 Magyarország elhagyása
 
1933 Angliába érkezése
 
1936 Oxford
 
1939 augusztus 2-a, levél F.D. Rooseveltnek
 
1943 megkapja az amerikai állampolgárságot
 
1945 újabb levél F.D. Rooseveltnek, hogy Amerika álljon el a Japán elleni bombázástól
 
1947 Levél Sztálinhoz
 
1958 megkapja az Einstein-díjat
 
1959 megkapta az "Atomok a békéért" díjat
1961 ben a Nemzeti Akadémia (National Academy) tagjai sorába választotta.
 
   
A Washington-Moszkva közötti direkt telefonkapcsolat, a forródrót Szilárd javaslatára jött létre.
Ciklotron-elv

 

A ciklotron Szilárd Leó ötlete és szabadalma volt, de az elsõ mûködõ ciklotront Ernest Lawrence építette meg Kaliforniában.

 

Ernest O. Lawrence (jobbra)

A ciklotron nem más, mint egy gyórsítóberendezés, melyet protonok és könnyû atommagok gyorsítására használnak.
A ciklotron nagy elektromágnes, melynek pólusai között henger alakú vákumtartály helyezkedik el.
A tartályban izzókatód-módszerrel, ütközési ionizáció révén állítják elõ a megfelelõ gáz (például hidrogén) gyorsítására váró, töltéssel rendelkezõ részecskét (ionokat).

Ezek a pozitív ionok a mágneses térben körpályán mozognak, így visszajutnak a gyorsító elektródák sarkai közé, az úgynevezett gyorsítórésbe, melynek sarkaira idõben gyorsan változó elektromos teret kapcsolnak.

Az ionok növekvõ sebességgel azonos idõ alatt egyre nagyobb és nagyobb köröket futnak be, végül kivezetik õket a gyorsítóból. A részecskék a ciklotronban körülbelül a fénysebesség 1/10-éra gyorsíthatók.

Modern ciklotronokkal 100 MeV részecskeenergia is elérhetõ.

 

Ernest O. Lawrence és a 37 - inch-es ciklotron 1938-ból.

A ciklotronnal felgyorsított protonokkal gyors neutronokat keltettek, amiket az urán befogott: n+238U -> 239U.
A keletkezett atommagban túlságosan sok a neutron, ezért az egyik kötött neutron béta-bomlással protonná alakul: 239U -> 239Np+e-. Az elsõ uránon túli elem, a neptúnium nem stabil: 239Np -> 239Pu+e-. A második transzurán elem a plutónium.

A 239Pu még alkalmasabb hasadóanyagnak bizonyult, mint a 235U, mert benne több a pozitív proton, amelyek elektromosan taszítják egymást. Elõnye, hogy nem csak ciklotronnal, hanem atomreaktorban neutronbefogással is elõállítható 238U-ból.
Mivel a plutónium az urántól különbözõ elem, kémiailag elválasztható az urántól. Így tiszta hasadóanyag nyerhetõ.
1. mozgó alkatrész nélküli hûtõrendszer
2. ciklotron-elv
3. neutronok láncreakciója
4. Szilárd és Chalmers
5. hasadási neutronok energiaspektruma
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Wigner Jenõ
Teller Ede
Neumann János

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Szilárd Leó indexlap tetejére
Szilárd Leó index