Született :
1900 július 24-én
Gyulavári

Elhunyt :
1992 október 4-én
Washington
Fontosabb évfordulói:
1932 Házasságot köt Lázár Ilonával
1934 Megszületik Márta nevû leánya
1945 Elsõ házassága felbomlik
1947 Házasságot köt Herczegh Júliával
1948 Magyarország elhagyása
1948 Megszületik ifjabb Bay Zoltán
1949 Megszületik második leánya, Júlia Lilla.
   
Mikor a lézer bevonult a kisérleti fizikába, õ is érdeklõdéssel fordult feléje.
A fénysebesség mérésének új lehetõségét látta ezen eszközben. S ez lett a méréstan új mérföldköve is.

Publikációiban kitartóan harcolt a fénysebességen alapuló egységes idõ-hosszúság standard bevezetéséért.

Bay maga is megjegyezte, hogy eddigi pályafutása során soha nem ütközött ekkora ellenállásba, mint a standardizálási rendszer.
A méter új definíciója

 

Bay Zoltán Washington mellett telepedett le. Az Amerikai Szabványügyi Hivatal Atomfizikai Osztályának vezetõjeként gyökeresen átformálta a méter-fogalmát.

A Francia Forradalom parlamentje egymástól függetlenül definiálta a távolság egységét, a métert, mint a sarkkör és az egyenlítõ távolságának tízmilliomod részét, meg az idõ egységét, a másodpercet, mint a nap hosszának 1/86400 részét. Késõbb, a mérési pontosság fokozódásával a Párizsban õrzött platina-rúd hossza lett a méter, a cézium-atom rezgésének elõírt sokszorosa a másodperc.

 

Lézerkísérlet a fénysebesség meghatározására
Washingtonban (1971)

A 20. században Albert Einstein mutatott rá a tér és idõ alapvetõ egységére, melyeknek egymástól függetlenül nem adható objektív értelem. Bay Zoltán ismerte föl, hogy a lézer-technika fejlõdése módot ad arra, hogy a méter szabványát a másodperc atomórára alapozott pontosabban reprodukálható szabványára vezessük vissza. Kutatók hosszú sora, köztük Bay Zoltán is, kimutatták, hogy a fény terjedési sebessége légüres térben független a fényforrástól, a fény erõsségétõl, frekvenciájától, irányától, a mérõ személytõl. Ezért a távolság jellemzésére azt az idõt használhatjuk, amennyi alatt a fény a távolságot befutja (radar-módszer).
A módszer lényege: ha c a jel sebessége, akkor t idõ alatt a jel x = c * t távolságot tesz meg.
A lézer-technika magas frekvenciájú látható fénnyel mûködik, az atomóra viszont alacsony frekvenciájú rádióhullámot bocsát ki. 25 év kemény kísérleti munkája volt szükséges a nagy frekvencia-távolság áthidalására és a mérnök-társadalom meggyõzésére.

Végül a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság 1983 októberében Párizsban tartott konferenciáján szentesítette a Bay Zoltán által javasolt új definíciót:
"1 méter az a távolság, amit a fény légüres térben 1/299 792 458 másodperc alatt befut."

Ettõl a naptól kezdve nem kell tovább törekedni a fénysebesség pontosabb és még pontosabb megmérésére: a c = 299 792 458 m/s most és mindörökre.
Nem csak fizikusok és mérnökök, hanem az iskolásgyerekek is megtanulják, amire Bay Zoltán tanított: a távolságot órával lehet mérni, mert tér és idõ nem függetlenül léteznek.
1. Fotoelektron-sokszorozó
2. Föld-Hold radar
3. Új méter definíció
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Neumann János
Szent-Györgyi Albert

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Bay Zoltán indexlap tetejére
Bay Zoltán index