Született :
1900 július 24-én
Gyulavári

Elhunyt :
1992 október 4-én
Washington
Fontosabb évfordulói:
1932 Házasságot köt Lázár Ilonával
1934 Megszületik Márta nevû leánya
1945 Elsõ házassága felbomlik
1947 Házasságot köt Herczegh Júliával
1948 Magyarország elhagyása
1948 Megszületik ifjabb Bay Zoltán
1949 Megszületik második leánya, Júlia Lilla.
   
Mikor a lézer bevonult a kisérleti fizikába, õ is érdeklõdéssel fordult feléje.
A fénysebesség mérésének új lehetõségét látta ezen eszközben. S ez lett a méréstan új mérföldköve is.

Publikációiban kitartóan harcolt a fénysebességen alapuló egységes idõ-hosszúság standard bevezetéséért.

Bay maga is megjegyezte, hogy eddigi pályafutása során soha nem ütközött ekkora ellenállásba, mint a standardizálási rendszer.
Fotoelektron-sokszorozó

 

Az elektron és foton ütközésekor (Compton-szóródás) a szórt részecskék ezredmásodpercnyi pontossággal egyidõben regisztrálhatók azokban az irányokban, amiket az energia és lendület megmaradása megkíván.

A Compton-szórást Geiger-féle számlálócsövekkel észlelték. Ennek gáztöltésében a nagyenergiájú foton ionokat kelt, amiket magasfeszültség gyorsít, a nagyenergiájú ionok ütközése további ionokat kelt. Az így keletkezõ ionzápor adja a mérhetõ elektromos jelet. A zápor kifejlõdése ezredmásodperc alatt történik, de Bay azt gondolta, hogy az ezred másodperc borzasztóan hosszú idõ az atomok világában ugyanis az elektronok többezerszerte könnyebb részecskék, mint az ionok. Zworikin Amerikában rádióerõsítésre kifejlesztett egy elektronsokszorozót. Ebben a vákuumban magasfeszültséggel fölgyorsított elektron fémlapba ütközve további elektronokat kelt, ezeket a feszültség ismét fölgyorsítja, azok a következõ fémlapba ütközve még több elektron szabadítanak ki, és így tovább. Az elektronlavina a másodperc milliárdod része alatt kifejlõdik. Amikor ezt Zworikin Budapesten elmondta, Bay fölvetette neki, hogy az elektronsokszorozót részecskedetektálásra is föl lehetne használni, de ez Zworikint nem érdekelte, csak a rádióerõsítés.

Az 1940-es években Bay Zoltán és Dallos György kifejlesztették a nagyenergiájú fotonok jelzésére szolgáló fotoelektron-sokszorozót. Találmányukat nem csak a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratában írták le, hanem közölte a világ legolvasottabb természettudománvos folyóirata is, a Nature. Kimutatták a Compton-elektron és Compton-foton koincidenciáját. Ha az elektronról tudósító elektromos jel vezetéke és a fotonról tudósító elektromos jel vezetéke közt 1 cm hosszkülönbséget létesítenek, a koincidencia eltûnik. Ezzel Bay Zoltán igazolta, hogy egyedi foton- elektron ütközéskor az energia egy milliárdod másodperc pontosságon belül megmarad.

Az elektronsokszorozó egyedülálló idõfelbontását kihasználva késõbb (Washingtonban) Bay Zoltán elektron-foton ütközésben az energia és lendület megmaradásának pontosságát még százszorosra fokozta. Ezek tehát szigorú megmaradási törvények, nem csupán statisztikus átlagban érvényesek. Bothe Nobel-elõadásában büszkén idézte Bay Zoltánt, aki a koincidencia általa mért 0,001 másodperces pontosságát 0,00000000001 másodpercre javította! Bay mérése az energiamegmaradás törvényének legpontosabb igazolása.

 

Fotoelektron-sokszorozócsõ

Zworikin vállalata, a Radio Corporation of America (RCA) féltékeny is lehetett Bayra, mert Washingtonban a Smithonian Természettudományos Múzeumban a Bay-féle elektronsokszorozó volt kiállítva.
1. Fotoelektron-sokszorozó
2. Föld-Hold radar
3. Új méter definíció
 
 
Kapcsolódó linkjeink:
Neumann János
Szent-Györgyi Albert

© 2003
Az oldalak megtekintéséhez minimum 800x600-as felbontásra és 16bit-es színmélységre
van szükség !
Ajánlott felbontás
1024x768 pixel
24bit-es színmélység!


Támogatott
böngészõ típusok:
IE , NS, Mozilla, Opera

Minden jog fenntartva
Horváth & Fellner
© 2003
Bay Zoltán indexlap tetejére
Bay Zoltán index